Nieuws | 06 maart 2023
De eerste archeologische vondst in het Stinspark!

Vandaag, 6 maart 2023, start het archeologisch onderzoek in het Stinspark. Toch is bij de voorbereiding al wat moois gevonden! 

Eerste archeologische vondst in het Stinspark
Begin februari begonnen de eerste voorbereiding voor het archeologisch onderzoek in het Stinspark. De hekken werden verwijderd, er werden stalen platen neergelegd en op drie plekken zo'n 30 cm van de bovengrond afgegraven. Dit leverde meteen een mooie vondst op.

“In de grond bij een kunstmatig heuveltje achter in het park vonden we drie kogels van een loodbus (handkanon). Deze kogels zijn waarschijnlijk tijdens de belegering gebruikt”, vertelt Stadsarcheoloog Michael Klomp. “Het heeft 100% zeker met het kasteel Voorst te maken. Je ziet dat twee kogels nog intact zijn en dat één kogel raak heeft geschoten. Misschien heeft het een muur geraakt. Dat belooft wat als we samen met vrijwillige archeologen verder archeologisch onderzoek gaan doen. Hopelijk vinden we in de oorspronkelijke grachten van het kasteel het wapen waarmee deze kogels werden afgeschoten.”

foto 1 loodbuskogels

Scherven van glas en aardewerk
“In de grond vonden we ook scherven van glas en aardewerk, stukken lei van daken en stenen van muren. Al deze voorwerpen hebben we verzameld in kratten om zo meteen samen met de vrijwillige archeologen en schoolklassen te sorteren en verder uit te zoeken. We hebben ook veldkeien gevonden. Eén steen is zo groot. Het zou kunnen dat die nog met een blijde (een Middeleeuwse grote katapult) is afgeschoten tijdens de belegering. Dat gaan we uitzoeken.”

Samen onderzoek doen
Ongeveer 20 mensen hebben zich bij de gemeente gemeld om mee te helpen met het archeologisch onderzoek. Op dit moment maakt het team Archeologie een rooster om iedereen zo goed mogelijk in te delen. In de week van 6 maart gaat het archeologisch onderzoek beginnen. Het onderzoek duurt ongeveer vier weken.  

Wil je het onderzoek volgen? Kijk dan op www.anno.nl. Hier houdt stadsarcheoloog Michael Klomp een blog bij over de opgravingen. En beluister ook de podcast die op website van Stadsmuseum ANNO komt te staan.

foto 2 op bezoek bij de archeoloog

Leerlingen in Westenholte solliciteren voor archeoloog
Stadsmuseum ANNO start in de week van 20 maart met lessen voor de basisscholen in Westenholte.  De leerlingen beginnen met een ‘Open-halfuurtje’.  Ze nemen een kijkje op de archeologische grond en kunnen vragen stellen aan de Stadsarcheoloog. Daarna mogen ze solliciteren naar de functie van archeoloog. Zeer nodig uiteraard, want ze gaan de archeologen ECHT helpen. De archeoloog wil dus graag weten wie hem gaat helpen en welke kwaliteiten de leerlingen hebben.

Uniek
Na de sollicitatie volgt de training. Kinderen leren van een gastdocent van Stadsmuseum ANNO vondsten sorteren en determineren. Na de training gaan we voor het ‘echie’! De leerlingen helpen de archeologen met het uitsorteren van alle vondsten. Dat leerlingen mogen helpen bij zo’n grote opgraving is uniek in Nederland!