Nieuws | 29 september 2023
De montage van de Hoofdburcht

Bijna is het zo ver. In week 40 t/m 42 (2 oktober t/m 20 oktober) wordt de Hoofdburcht in het park geplaatst. 

Op dit moment wordt in het atelier van Segno d'Arte de laatste hand gelegd aan de montage van de kern van de Hoofdburcht. Deze wordt in de fabriek gewogen en vervolgens in z'n geheel getransporteerd naar het park.

20230926 095747

afbeelding: Segno d'Arte

Vervolgens wordt de kern van de Hoofdburcht op z'n plek gezet, boven op de terp in het park. Daarna worden de ringen van de Hoofdburcht ter plekke gemonteerd. Al met al zal het ongeveer 3 weken duren voordat de hele Hoofdburcht op z'n plek staat. Voor ons als stichting is dit een bijzonder moment, waar we al lange tijd naartoe leven. Het kunstwerk van Paul de Kort komt eindelijk écht tot leven en het park raakt steeds meer af. 

Burcht 1

Verdere werkzaamheden 
Komende tijd zal op verschillende plekken verder worden gewerkt in het park. De gemeente heeft besloten het grootste gedeelte van het park tot eind van het jaar afgesloten te houden, omdat er lastig rekening te houden is met de verschillende werkzaamheden die nog nodig zijn. Zo wordt naast de Hoofdburcht ook de voetgangersbrug aan de kant van de scholen geplaatst. De planning hiervan is nog niet bekend. Verder wordt eind van het jaar de Voorburcht verder ingericht. We hopen hier binnenkort ook meer over te kunnen vertellen. 

De stal in het park was tijdens het archeologisch onderzoek en de werkzaamheden in het park schuilplaats, koffieruimte en onderzoeksruimte. Binnenkort nemen we afscheid van dit kenmerkende gebouw dat ook heel lang dienst heeft gedaan als stal voor de dierenweide. De stal wordt verwijderd en hergebruikt. Het krijgt ergens anders een nieuwe bestemming.  

Wateroverlast 
Er zijn verschillende vragen binnengekomen over de wateroverlast in het park. Deze zomer hadden we een aantal heftige regenbuien en het water bleef in het park lang staan. Hoewel de meeuwen er wel van leken te genieten, is het voor ons mensen niet altijd prettig. Toch kan hier niet veel aan gedaan worden. Door de harde ondergrond van het park zakt het regenwater langzaam weg. Een verschijnsel dat we al langer kennen in het park. Het park is een archeologisch rijksmonument, waardoor we niet in de ondergrond kunnen werken. De toplaag is wel bewerkt en opnieuw ingezaaid. Mogelijk dat het nieuw ingezaaide gras en het groen dat in de wintermaanden wordt geplant helpt bij een verbeterde afvoer van het regenwater. 

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een programma voor de opening van het park. Op vrijdag 31 mei 2024 is de officiële opening van het nieuwe Stinspark. De dag erna op zaterdag 1 juni 2024 organiseert de stichting Stinspark van Voorst tot Verder een culturele dag. Zet deze data alvast in je agenda!