Nieuws | 07 december 2021
Drie keer goed nieuws!

In de afgelopen maand mochten we het goede nieuws ontvangen dat het BPD Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds en gemeente Zwolle bijdragen beschikbaar stellen voor de realisatie van het nieuwe park. 

We zijn verheugd dat BPD Cultuurfonds een bijdrage heeft verstrekt om de realisatie van het kunstwerk de Hoofdburcht van landschapskunstenaar Paul de Kort in het Stinspark mogelijk te maken. Het kunstwerk is onderdeel van de herinrichting van het Stinspark waar het nieuwe parkontwerp is geïnspireerd op het roemruchte verleden van kasteel Voorst.

Daarnaast stelt het Mondriaan Fonds 60.000 euro beschikbaar aan de gemeente Zwolle voor het ontwerp en de realisatie van het kunstwerk de Hoofdburcht in het Stinspark van kunstenaar Paul de Kort. De adviescommissie oordeelt onder andere positief over de historische context van de opdracht en meent dat de betreffende locatie door het project toegankelijker wordt voor publiek. Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed in Nederland.

Verder heeft de gemeente Zwolle in haar begroting voor zowel 2022 als 2023 een prachtig bedrag van € 211.000,-- opgenomen ten behoeve van het Stinspark. 

Met al deze toezeggingen is het realistisch dat in 2022 zal worden gestart met de realisatie van het park. Hier zijn we heel dankbaar voor! 

MFO LOGO RGB ROOD SMALL  FB IMG 1638894947143  BF logo cultuurfonds 2017 RGBBLACK