Nieuws | 15 november 2022
Herinrichting Stinspark uitgesteld door stikstofuitspraak Raad van State

De start van de herinrichting van het Stinspark in Westenholte wordt uitgesteld door de stikstofuitspraak van de Raad van State van 2 november 2022.

Door de uitspraak komt de zogenaamde ‘bouwvrijstelling’ te vervallen. Er moet nu weer vooraf worden bekeken hoeveel stikstof er in de aanlegfase bij een bouw- of herinrichtingsproject vrijkomt en wat daarvan de gevolgen voor de natuurgebieden zijn.

Het Stinspark ligt dichtbij een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat de gemeente tijdens de herinrichting van het park dit gebied niet mag belasten met extra stikstof. De gemeente heeft meer tijd nodig om te onderzoeken of we dat dan daadwerkelijk doen. De gemeente moet daarom de start van de werkzaamheden en het archeologisch onderzoek in het Stinspark uitstellen. Als er nieuws is, laten we dat weten.  

Samen met de gemeente hopen we dat de werkzaamheden alsnog snel gestart kunnen worden. 

foto: Nienke in Beeld