Nieuws | 20 maart 2023
Het archeologisch onderzoek in volle gang

De tweede week van het archeologisch onderzoek in het Stinspark is achter de rug. Een goed moment om even terug te kijken. 

De archeologen en wijkbewoners hebben weer en wind getrotseerd. Als je langs het park liep, was het een mooi gezicht om iedereen aan het werk te zien. Op donderdag 16 maart kwam wethouder van cultuur Monique Schuttenbeld op bezoek in het Stinspark. Zij werd getrakteerd op de enthousiaste verhalen van stadsarcheoloog Michael Klomp. Terwijl een aantal archeologen aan het graven waren, liet hij zien wat inmiddels gevonden is bij het onderzoek, zoals prehistorische vondsten, waaronder vuursteenen artefacten en aardewerkscherven.

20230316 Zwolle De Stins A6000b 3447 klein 

20230316 Zwolle De Stins AIR2S 0665 HDR klein

foto's: Jos Stöver 

Ook zijn zeven haardkuilen uit de middensteentijd gevonden. Dit geeft een uniek inkijkje in de geschiedenis van Zwolle en van deze bijzondere plek. Tot nu toe is hebben vooral de verhalen rondom kasteel Voorst centraal gestaan. Het is bijzonder om te realiseren dat deze plek al vele eeuwen eerder bewoond werd door jagers en verzamelaars. Op www.anno.nl/verhalen staan de laatste blogs van de archeologen en is meer te lezen over de vondsten en het archeologisch onderzoek. 

20230314 115028

20230316 154131

20230316 153301