Nieuws | 09 juli 2022
Save the date: 9 september 2022

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het ontwerp voor de herinrichting van het Stinspark af te maken. Op 9 september is het feest in het park en wordt symbolisch de eerste schep gezet.  

Vorig jaar september is het ontwerp door wijkwethouder Monique Schuttenbeld en door de ontwerpers gepresenteerd. Op 22 april 2022 vertelde stadsarcheoloog Michael Klomp meer over de archeologie in het Stinspark. In de vorige Stins heeft hier een uitgebreid verslag in de Stins gestaan. De uitvoering van het ontwerp komt inmiddels steeds dichterbij!

Eerste schep: een feestje
Op 9 september 2022 wordt de eerste schep gezet in het Stinspark. Dit is het startsein voor de verdere werkzaamheden die leiden tot een prachtig nieuw park in Westenholte. Rondom de eerste schep zijn er verschillende activiteiten in het Stinspark. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 20.30 uur. 

Zonder alteveel te verklappen, kunnen we al wel vertellen dat het een spectaculaire avond wordt. Er is community art, waarbij kinderen, jongeren en ouderen worden betrokken. Verder is zang, toneel en muziek in het park te vinden. Wethouder Monique Schuttenbeld en gedeputeerde Roy de Witte zullen beide een rol vervullen op deze avond. Ook de drie basisscholen in Westenholte, de Ridder Jorisschool, de Morgenster en de Vlieger, werken mee aan de festiviteiten rondom de eerste schep. Het programma komt tot stand in samenwerking met Common Ground en Zing als vanZelf. Zodra het definitieve programma bekend is, wordt dat op deze website bekend gemaakt. 

We hopen op 9 september veel bezoekers te mogen begroeten in het park! 

Archeologisch onderzoek

Inmiddels is de vergunningaanvraag voor de uitvoering aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Later dit jaar vind er archeologisch onderzoek plaats in het park. Eerder zijn door het team Erfgoed vragen van wijkbewoners over het kasteel en de archeologie verzameld. Daarnaast kunnen wijkbewoners en geïnteresseerden deelnemen aan het archeologisch onderzoek. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat vermeld op de www.van-voorst-tot-verder.nl en Stinskracht.