Nieuws | 19 april 2024
Stand van zaken van het Stinspark

Vanwege de bijzonder natte winter hebben de werkzaamheden een tijd stilgelegen. Inmiddels is de gemeente weer aan de slag in het park. 

Het Stinspark in Westenholte ondergaat een grote transformatie. De historie van de plek, waar eens het kasteel Voorst stond, wordt in het nieuwe park steeds meer tastbaar. De grachten, voorburcht en hoofdburcht van het kasteel zijn weer zichtbaar en beleefbaar. Doordat de hoofd- en voorburcht zichtbaar zijn gemaakt in het landschap is er een natuurlijk amfitheater ontstaan, dat een unieke plek biedt voor toneelvoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen 

Vanaf medio 2024 Stinspark weer open voor iedereen
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de laatste werkzaamheden van het park. Zo wordt het speeltoestel geplaatst, wordt het waterprobleem in de binnengracht aangepakt en wordt er een brug geplaatst over het water naast de scholen. Als dat medio 2024 klaar is, is het park weer geopend voor iedereen. En kan er weer volop worden gespeeld en gewandeld.

De herinrichting van het Stinspark, met daarin resten van kasteel De Voorst, verloopt voorspoedig. De droge gracht rond de motte blijkt bij zware regenval rechter niet droog te blijven, waardoor een de toepaasing van een drainagesysteem noodzakelijk is. RM 46187.

Foto: Erfgoedfoto.nl | R.J. Stöver. Deze foto is van november 2023. Inmiddels is een drainagesysteem aangelegd waardoor het water in de binnengracht weg is. 

Feestelijke opening in 2025
Door de bijzonder natte winter zijn de werkzaamheden in het park uitgelopen, waardoor het park later klaar is dan verwacht. Ook heeft het jonge groen dat laatst is aangeplant tijd nodig om aan te slaan en te groeien. Om het park in volle glorie te openen, vindt de feestelijke opening van het Stinspark plaats in het voorjaar van 2025. Samen met Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder, wordt gekeken naar een mooi programma rondom de opening en de afronding van dit bijzondere project.

Het kunstwerk op de motte. RM 46187.

Foto: Erfgoedfoto.nl | R.J. Stöver