Nieuwsafbeelding:
Impressie Strootman Landschapsarchitecten
Impressie Strootman Landschapsarchitecten

2022 mag dan alweer bijna een maand onderweg zijn, het is nog niet te laat voor een vooruitblik op dit bijzondere jaar. 

Donkere wolken pakten zich destijds samen boven de burcht van Voorst. Het mag dan zes eeuwen geduurd hebben, nu klaart daar de lucht weer op. Het wordt een jaar waar we al lang naar uitkijken als stichting en waarin hopelijk echt kan worden begonnen met de uitvoering van het ontwerp.  

In de afgelopen maanden hebben de ontwerpers hard gewerkt om de verschillende opmerkingen naar aanleiding van de presentatie van het ontwerp op 10 september 2021 te verwerken. De ontwerpers hebben naar aanleiding van gesprekken met buurtbewoners en andere input die is ontvangen, het ontwerp aangepast. Zo is bijvoorbeeld verlichting langs het fietspad opgenomen in het ontwerp, is de locatie van de jongerenontmoetingsplek (JOP) wat gewijzigd (dichter bij het fietspad) en is het hondenlosloopterrein groter gemaakt ten opzichte van het eerdere ontwerp. Dit aangepaste ontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

De eerste voorbereidingen voor de feitelijke aanleg worden ondertussen getroffen. De hoop is dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2022 daadwerkelijk starten. Een moment waar we allemaal naar uitkijken en dat we te zijner tijd feestelijk zullen aftrappen. Ook wordt er al nagedacht  en er wordt al nagedacht over de opening van het park.

Ondertussen werkt de stichting aan fase 2 van het project. Fase 2 omvat de plaatsing van functies in het park zoals een BSO, een dierenweide, een theehuis en de invulling van de voorburcht. Dit zal in samenspraak gaan met wijkbewoners, initiatiefnemers en organisaties. Wil je hierover meedenken of heb je zelf een goed idee, neem dan contact op via secretaris@stichtingstinspark.nl 

Verder is het nog leuk om te melden dat in in december een boeiend artikel over het Stinspark is verschenen in het blad Deal!, een uitgave van de Erfgoed Deal. Het blad en het artikel is hier te downloaden. 

Vanaf nu is het ook mogelijk om via deze website een (eenmalige) financiële bijdrage te leveren aan het Stinspark. Onder dit bericht staat de doneerknop. Alvast hartelijk dank voor de bijdrage aan ons mooie project! 

Geef eenmalig online

Sponsoren

Het park wordt mede mogelijk gemaakt door: