Het ontwerp

Op 10 september 2021 is de laatste versie van het ontwerp aan de wijk gepresenteerd. Wijkwethouder Monique Schuttenbeld heeft het ontwerp onthuld. Daarna hebben kunstenaar Paul de Kort en landschapsarchitect Remco van der Togt (Strootman Landschapsarchitecten) uitleg gegeven over het ontwerp en de functies. Hieronder vindt u de plantekening en de maquette van de hoofd- en voorburcht. Hier vindt u de uitwerking van het definitieve ontwerp. 

20210911 101336

De plattegrond van het park. 

burchteiland 1 1

 De maquette van de hoofd- en voorburcht. Dit is een impressie. 

Burcht 1

IMG 5436

De hoofdburcht. 

voorburcht 2

De invulling van de voorburcht

CRP870279 EN.0000

Een impressie van het speeltoestel in de voorburcht 

Meer informatie is te lezen in onze brochure die hier is te downloaden. 
Beeldend kunstenaar Paul de Kort vertelt hier meer over het ontwerp van het ensemble Hoofdburcht en voorburcht. Hier is een animatiefilm te bekijken van de Hoofdburcht

De start van het proces

Stinspark drone Strootman

In 2015 kreeg het bestuur van de wijkvereniging Westenholte, Voorst en Frankhuis (verder: de wijkvereniging) van bewoners signalen dat het Stinspark aan verval onderhevig is en het niet de uitstraling heeft die je bij een park verwacht. Dat signaal is door het bestuur opgepakt en op de burendag 2016 is door de wijkvereniging aan bewoners van Westenholte gevraagd welke ideeën, wensen en behoeften er zijn met betrekking tot het Stinspark. De resultaten hiervan zijn met vertegenwoordigers van de gemeente besproken waarbij een aantal ideeën naar voren kwamen. Omdat het Stinspark archeologische grond is, is ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (verder: RCE) bij de ontwikkeling betrokken. Wat centraal stond in alle wensen en suggesties, is dat het Stinspark een plek moest zijn waar men kan recreëren en sporten, met een ontmoetingsfunctie en een plaats waar de historie van deze bijzondere plek zichtbaar wordt. Uitgangspunt in de vormgeving was “natuurlijk spelen” voor kinderen, vergroening en wateropvang.

Ontwikkeling planvorming en ontwerp
Op basis van voornoemde uitgangspunten is door het ontwerp- en uitvoeringsbureau “De Tuinen van Geerdink” een eerste ontwerp gemaakt voor een nieuw park waarin rekening was gehouden met de vele en verschillende gebruikerswensen. De wijkbewoners vonden het een geslaagd ontwerp. De RCE gaf echter aan dat de historische context te weinig herkenbaar was in dit ontwerp. Vanuit de inmiddels gevormde stuurgroep voor de herinrichting, met vertegenwoordigers van de RCE, de provincie gemeente en de wijkvereniging, is toen aangedrongen op een nieuw ontwerp dat uit moest gaan van een gedegen cultuur-historische analyse en vervolgens deze context en de gebruikerswensen te integreren.

Een eigentijds park op een historische locatie
Voor dit nieuwe ontwerp werden Strootman Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort aangetrokken als nieuwe ontwerpers. Daarmee is de gevraagde deskundigheid gewaarborgd: de directeur van het architectenbureau, Berno Strootman, is tevens Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en Paul de Kort heeft ruime ervaring met de (landschappelijke) vormgeving van historische locaties in binnen- en buitenland. Aan hen was de uitdaging om een ontwerp te maken van een park dat voor de huidige en toekomstige generaties wijkbewoners aantrekkelijk is en waarbij de historie van de plek weer tot leven komt. In het ontwerpproces zijn uiteenlopende schetsen gemaakt wat in beginsel voldeed aan alle eisen. Tijdens het ontwerpproces bleef men getriggerd op de concentrische vorm (een gebied met verschillende schillen, zoals bij een ui) van het gebied dat ook terug is te vinden in voormalige havezate Werkeren. En deze vorm is dan ook in het ontwerp terug te vinden.

Het schetsontwerp

Het schetsontwerp van Strootman Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort gaat uit van een sterke visualisatie van het oorspronkelijke burchteiland, houdt rekening met de natuurlijke omstandigheden van de bodem in droge en natte gedeeltes, de oorspronkelijke hoogtes en dieptes, en geeft ongemerkt ruimte aan alle mogelijk gewenste wijkfuncties: Recreatie/wandelgebied, een natuurlijke speelplaats en speelkasteel, hondenuitlaat, evenemententerrein, dierenweide en Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP). Het is de droom om ook een bescheiden koffie-gelegenheid met historische tentoonstellingsruimte in het park op te nemen.

Strootman Landschapsarchitecten en Paul de Kort omschrijven het schetsontwerp als volgt: "Ons ontwerp voor het vernieuwde Stinspark is opgebouwd uit schillen die de oorspronkelijke burcht omhullen. De eerste schil is een ronde buitengracht die we deels verbreden en stroomlijnen. De tweede schil is een dicht beplante strook in de vorm van een heemtuin, die buiten enkele strategische doorzichten de burcht aan het zicht onttrekt. Hierbinnen lag vroeger de brede gracht, die wij nu deels uitgraven tot een ha-ha die de weidedieren uit de heemtuin houdt: de derde schil. Nog verder naar binnen komt een verhoogd eiland met daarop een verwijzing naar de vroegere burcht. Met zwarte composietpalen maken we een expressieve toren die iedereen uitnodigt om hem te beklimmen. Het oorspronkelijke, complexe patroon van smalle concentrische grachten uit de middeleeuwen accentueren wij met verschillende soorten stinzenplanten, die in de vroege lente spectaculair tevoorschijn komen en het grachtenpatroon onthullen." (zie: https://strootman.net/projecten/stinspark-zwolle/)

De presentatie van het schetsontwerp werd met enthousiasme ontvangen door de inmiddels ingestelde stuurgroep en direct betrokkenen. Na enige aanpassingen is er uiteindelijk een schetsontwerp tot stand gekomen. Dit ontwerp is tijdens het Westenholte Festival in september 2019 aan de wijkbewoners gepresenteerd. Het ontwerp is daarbij door de bewoners van de wijk van harte omarmd.

maquette stinspark Met het nieuwe Stinspark wordt Westenholte mooier en Zwolle en Overijssel rijker!